UÇAK BAKIM ALANI ( Uçak Gövde – Motor Dalı )          

UÇAK GÖVDE-MOTOR TEKNİSYENİ

Uçak gövde-motor teknisyenliği, uçakların ve diğer hava araçlarının yapısı, güç sistemleri, mekanik ve elektrik sistemlerini kapsayan hat bakım işlemlerini yapan, “bakım çıkış sertifikası” düzenleyebilen ve ayrıca faal olduğunun kontrolü basit testler gerektiren, “hat bakım sırasında değiştirilebilir birim” kapsamındaki aviyonik birimlerin sökme/takma işlemlerini Sivil Havacılık Yönetmeliklerine uygun olarak yapan meslek elemanıdır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Uçak bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askeri hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.

Uluslararası ve ulusal, kamu ve özel Havacılık Bakım Onarım Merkezlerinin ve hava alanlarının (HABOM) olması ve sivil havacılıktaki gelişmeler bu alanda istihdam imkânını arttırmaktadır. Bununla beraber özel havacılık şirketleri kendi bakım merkezlerini ülkemizin çeşitli şehirlerinde kurmayı planlamaktadırlar. Ayrıca günümüzde bayanlarda bu mesleklerde eğitim alıp çalışabilmektedir.

Ayrıca uçak bakımı alanında mezun olan öğrenciler, Türkiye’de tescil edilmiş sivil uçaklarla, Türk hava sahası içinde bulunan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım merkezlerinde iki yıl uygulamalı eğitimden sonra 21 yaşını dolduran meslek elemanı sertifika sınavına girmeye hak kazanır.

Havacılık sektörü, hem sivil havacılık hem de savunma amaçlı olarak güçlü bir büyüme içindedir. Son on yılda Sivil Havacılık sektöründe dünya geneli büyüme oranı yaklaşık yüzde 5 iken, sektörün Türkiye’deki büyüme oranı yüzde 9,5’tir. Yolcu sayısı, ciro ve uçak sayısı göstergelerinin tamamına göre Türkiye’de sektörün büyüme hızı dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporuna göre, önümüzdeki 15 yılda Sivil Havacılık alanında Türkiye’de 150 bin, dünyada ise 600 bin yeni teknisyene ihtiyaç duyulacaktır.