Özel DATA Okulları Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi, toplumların kendi kültür ve inançlarını öğrenmesi, öğrendiklerini yaşayarak davranışa aktarabilmesidir. Davranışa dönen her değeri, sosyal yaşam içinde, model olarak insanlara yansıtabilmek esastır. Bunu yaparken bir yandan köklerini sımsıkı tutan, diğer yandan da, dünya ile entegre olabilen, ufku geniş, önyargısız, bilgiye ve yeniliğe açık nesiller yetiştirmek en önemli amaçtır.

Özel DATA Okulları olarak bizlerin de öncelikli hedefi, evlatlarımızı, inançlı, imanlı, vicdanlı, kendi alanına
hakim ruhlu, fikri özgür, önyargısız, farklı düşünce ve inançlara saygılı bireyler olmalarını sağlamaktır.
Öğrenilen her bilgi, çocuğun ruhunda ve vicdanında yer buluyorsa bir kıymeti vardır. Bu anlamda okulumuzda
uyguladığımız “Değerler Eğitimi” nin sadece teorikte değil pratikte de öğrencilerimizin hayatına yansıyan bir
eğitim olması gayretindeyiz. Peki bu çalışma okulumuzda nasıl uygulanmaktadır.

Okulumuzda bu eğitim üç boyutta planlanmıştır.
• Sınıf içi etkinlikler
• Okul içi etkinlikler

Bu etkinlikler eşliğinde işlenen değerlerimizi şöyle sıralayabiliriz;

  • VATANSEVERLİK
  • BARIŞ
  • SEVGİ VE SAYGI
  • HOŞGÖRÜ
  • SORUMLULUK
  • SABIR
  • ADALET
  • DÜRÜSTLÜK
  • YARDIMSEVERLİK
  • MERHAMET

Sınıf içi etkinliklerimiz, “öğretmenimizin işlenen değer ile ilgili,slayt, kısa film ve drama etkinlikleri ile
desteklenmektedir.

Okul içi etkinliklerde, kültürel ve manevi değerlerimizi yansıtan önemli gün ve haftalar öğrencilerimizin
de dahil edilmesi ile salon ve bahçe programı etkinliklerimizle desteklenmektedir.

Aileye yönelik etkinliklerimizde ise işlenen değerlerin, velilerimizin katkılarıyla özel yaşam ve çevrelerine
de yansıtmaları amaçlanmaktadır.

Tüm bu çalışmalarımızı yaparken DATA Okulları olarak en önemli kriterimiz, merhametli, duyarlı, inançlı,
barışçı, özgür düşünen, değerlerine sahip çıkarken, aynı zamanda dünya ile bağını koparmayan vizyon
sahibi nesiller yetiştirmektir.