REHBERLİK ANLAYIŞIMIZ;

Data Koleji Rehberlik Servisinde, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapılır. Hedefimiz öğrencilerimizin başarılı, özgüvenli ve mutlu olmalarıdır. Ergenlik döneminde bulunan öğrencilerimizin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun rehberlik programları geliştirilir ve uygulanır. Rehberlik programlarında öğrencilerin özgüvenlerini, temel sosyal becerilerini, sorun çözme becerilerini destekleyici bireysel ve grup aktiviteleri düzenlenir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizli güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi için sistematik olarak ve profesyonelce sürdürülen psikolojik yardım hizmetleridir.

Danışmanlık Sistemi

Data Koleji olarak; Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerini, ‘’Danışmanlık Sistemi’’ ile takip etmekteyiz. Bu sistemde her öğretmenimiz sorumlu olduğu sınıftaki öğrenci ve velileri ile düzenli olarak görüşmeler sağlamakta, öğrencilerimizin gelişimi ile yakından ilgilenmekte ve öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini tamamlamalarına rehberlik etmektedir.