ALANLARIMIZ

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır.

Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik- Elektronik alanı birçok alanı etkilerken ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

1- Endüstriyel Bakım Onarım

2- Haberleşme Sistemleri

Sivil Havacılık

Sivil Havacılık sektörü gün geçtikçe büyümeye devam etmekte ve uluslararası havacılıkta uçuş emniyeti giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Dünyada havayolları tarafından taşından yolcu sayısı hızla artmaya devam etmekte olup ve bu artışlar sonucunda yeni havayolları türemekte ya da havayolları daha çok destinasyon sağlamaktadır.

Rekabetin oldukça çoğaldığı havacılık sektöründe ;Çabuk / kavramsal düşünebilen ve karar verebilen, Operasyonel düzeydeki faaliyetlere uygun, Acil durum kuralları ve ilk yardım konularında bilgi sahibi, Yolcu ilişkileri ve iletişim becerileri oldukça yüksek, DGS ile hangi bölümlere geçebilirim ? Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri mezunu öğrenciler, istedikleri taktirde Dikey Geçiş Sınavına girip programın sunduğu 4 yıllık fakültelere geçiş sağlayabilirler.

Bu bölümler :  

-Havacılık İşletmeciliği 

-Uluslararası Lojistik

-Ulaştırma ve Lojistik

-Turizm ve Otelcilik

-Seyahat İşletmeciliği

-Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

-Seyahat İşletmeciliği

-Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bireyler yetiştirmek Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü asıl amacıdır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

1- Uçak Gövde & Motor Bakım Onarım

Makine Teknolojisi alanı; klasik ve bilgisayar kontrollü üretim tezgâhlarında makine imalatı işlemlerini yapma, kalıplama teknikleri, sac metal kalıpları, hacim kalıpları ve iş kalıpları imalatı yapma, iki ve üç boyutlu makine ve mekanizmaları çizimlerini yapma, makinelerin temel bakım ve onarımını yapma, mermer kesme ve işleme tezgâhlarında imalat işlemlerini yapma, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime yönelik modelleme ve prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

İnsanın hayat standartları, teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan ülkelerde insan hayatının kolaylaştığı gözlenmektedir. Hayatın kolaylaşması da insanın kendisine ve çevresine daha fazla zaman ayırmasını sağlar.

Makine Teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Tasarım ve üretim yapan her sektöre hitap eder. Gelişen teknoloji ve üretim teknikleri tasarım ve üretimde makinenin önemini artırmıştır. Getirisi ve katma değeri ile ekonominin lokomotifi durumundadır.

Alanda istihdam imkânları oldukça çeşitlidir. Dünyada ve ülkemizde sektördeki kalifiye eleman ihtiyacı fazladır. Dolayısıyla iş istihdamı sıkıntısı söz konusu değildir. Alanda çalışanların gelir seviyeleri ülke standartlarına göre iyidir.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

1- Bilgisayarlı Makine Teknolojileri Üretimi ve İmalatı

Comments are closed.